Taisyklės

Įvedant naujus žodžius į žodyną:

  • Įvesti galima tik realiai egzistuojančius žodžius ir jų vertimus. Jokios reklamos, nuorodų ar nesusijusios su vertimu informacijos!
  • Jeigu Jūs ne iki galo esate įsitikinę Jūsų vertimo teisingumu, pažymėkite patikimumo lygį kaip "žemą" arba "vidutinį". "Aukštą" patikimumo lygį galima nustatyti tik tada, kai Jūs esate visiškai įsitikinę vertimo teisingumu.
  • Necenzūriniai žodžiai gali būti įkelti į žodyną, bet vertime turi būti nurodyta, kad žodis yra necenzūrinis.

Radus klaidą vertime:

  • Paspauskite "Klaidingas/nepilnas vertimas?"
  • Ištaisykite klaidą.  Jokios reklamos, nuorodų ar nesusijusios su vertimu informacijos!
  • Jeigu įmanoma, pasinaudokite kitu žodynu, kad įsitikinti žodžio vertimo teisingumu.

Balsuojant už vertimo teisingumą/neteisingumą:

  • Balsuokite tik tuomet, jeigu Jūs esate įsitikinę vertimo teisingumu/neteisingumu.
  • Jeigu vertimai vienodi, balsuokite už seną vertimą.