Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai
labaslabas – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
labas – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
labas – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.
labaslabas – jaustukas,
labaslabas – daiktavardis, vyr.g., V., vns.

labas

Пошол нафиг
 Садись на бутылкуŽodžio "labas" gramatinės formos:

Kalbos dalis: būdvardis

Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminėMoteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaitaVienaskaitaDaugiskaita
V.labaslabilabalabos
K.labolabųlaboslabų
N.labamlabiem; labiemslabailabom; laboms
G.labąlabuslabąlabas
Įn.labulabaislabalabomis; labom
Vt.labame; labamlabuos; labuoselaboje; labojlabose
Š.labaslabilabalabos
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminėMoteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaitaVienaskaitaDaugiskaita
V.labasislabiejilabojilabosios
K.labojolabųjųlabosioslabųjų
N.labajamlabiesiems; labiesiemlabajailabosioms; labosiom
G.labąjįlabuosiuslabąjąlabąsias
Įn.labuojulabaisiaislabąjalabosiom; labosiomis
Vt.labajame; labajamlabuosiuose; labuosiuoslabojoje; labojojlabosiose
Š.labasislabiejilabojilabosios
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminėMoteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaitaVienaskaitaDaugiskaita
V.labesnislabesnilabesnėlabesnės
K.labesniolabesniųlabesnėslabesnių
N.labesniamlabesniemslabesneilabesnėms
G.labesnįlabesniuslabesnęlabesnes
Įn.labesniulabesniaislabesnelabesnėmis
Vt.labesniamelabesniuoselabesnėjelabesnėse
Š.
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminėMoteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaitaVienaskaitaDaugiskaita
V.labesnysislabesniejilabesniojilabesniosios
K.labesniojolabesniųjųlabesniosioslabesniųjų
N.labesniajamlabesniesiemslabesniajailabesniosioms
G.labesnįjįlabesniuosiuslabesniąjąlabesniąsias
Įn.labesniuojulabesniaisiaislabesniąjalabesniosiomis
Vt.labesniajamelabesniuosiuoselabesniojojelabesniosiose
Š.
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminėMoteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaitaVienaskaitaDaugiskaita
V.labiausiaslabiausilabiausialabiausios
K.labiausiolabiausiųlabiausioslabiausių
N.labiausiamlabiausiemslabiausiailabiausioms
G.labiausiąlabiausiuslabiausiąlabiausias
Įn.labiausiulabiausiaislabiausialabiausiomis
Vt.labiausiamelabiausiuoselabiausiojelabiausiose
Š.
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminėMoteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaitaVienaskaitaDaugiskaita
V.labiausiasislabiausiejilabiausiojilabiausiosios
K.labiausiojolabiausiųjųlabiausiosioslabiausiųjų
N.labiausiajamlabiausiesiemslabiausiajailabiausiosioms
G.labiausiąjįlabiausiuosiuslabiausiąjąlabiausiąsias
Įn.labiausiuojulabiausiaisiaislabiausiąjalabiausiosiomis
Vt.labiausiajamelabiausiuosiuoselabiausiojojelabiausiosiose
Š.

Kalbos dalis: jaustukas - labas
Kalbos dalis: daiktavardis
VienaskaitaDaugiskaita
V.labas
K.labo
N.labui
G.labą
Įn.labu
Vt.labe
Š.labe

Šaltinis: www.morfologija.lt
Edukaciniai konkursai 1-12 klasių mokiniams


Neradote tinkamo vertimo? Pabandykite: