Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai
nenortinenorti – veiksmažodis, infinityvas

Vertimas nerastas
Žodžio "nenorti" gramatinės formos:

Kalbos dalis: veiksmažodis

Tiesioginė nuosaka:
Esamasis laikasBūtasis kartinis laikasBūtasis dažninis laikasBusimasis laikas
nenoriu; nenorstunenoraunenordavaunenorsiu
Tunenorsti; nenorinenorainenordavainenorsi
Jis/jinenorsta; nenorinenoronenordavonenors
Mesnenorstame; nenorime; nenorstam; nenorimnenorome; nenoromnenordavom; nenordavomenenorsime; nenorsim
Jūsnenorstat; nenorit; nenorstate; nenoritenenorot; nenorotenenordavote; nenordavotnenorsit; nenorsite
Jie/josnenori; nenorstanenoronenordavonenors
Tariamoji nuosaka:
nenorčiau
Tunenortum; nenortumei
Jis/jinenortų
Mesnenortumėme; nenortume; nenortumėm
Jūsnenortumėte; nenortumėt
Jie/josnenortų
Liepiamoji nuosaka:
Tunenorki; nenork
Jis/jitenenori; tenenorie; tenenorsta; tenenorstie
Mesnenorkim; nenorkime
Jūsnenorkit; nenorkite
Jie/jostenenorstie; tenenori; tenenorie; tenenorsta

Šaltinis: www.morfologija.lt

Neradote tinkamo vertimo? Pabandykite: