nenortinenoriu – veiksmažodis, 1 asm., vns., es.l., ties. nuos.

atkaita

Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) припёк ; солнцепёк
Išraiškos/posakiai
saulės atkaitoje- на солнцепёке
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- atkait-a
- žr. atokaita.
- antrą kartą kaistas, virtas valgis: nenoriu tos ~os valgyti
Sinonimų žodynas
- žr. atokaita

kliuvinys

Rusų—lietuvių kalbų žodynas
I dkt.
1) загвоздка
2) препона
3) препятствие
4) pavyzdžiui затор
5) преграда
6) закорючка
7) тяжесть
8) тормоз
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- kliuvinys kas kliūva, kliūvantis daiktas, kliūtis: Tokie baldai tai tik k. nenoriu kam nors kliuviniu būti
Sinonimų žodynas
- žr. kliūtis

paleidimas

Rusų—lietuvių kalbų žodynas
dkt.
1) pavyzdžiui роспуск
2) освобождение
Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) освобождение
2) увольнение
3) пуск; запуск ; приведение в движение
Išraiškos/posakiaisuimtojo paleidimas- освобождение арестованного
parlamento paleidimas- роспуск парламента
paleidimas atostogų- 1) уволить; 2) увольнение в отпуск
elektrinės paleidimas- пуск электростанции
turbinos paleidimas- пуск турбины
paleidimo laikotarpis- пусковой период
raketos paleidimas- 1) пуск ракеты; 2) запуск ракеты
AiškinimaiDabartinės lietuvių kalbos žodynas
- palei-sti, ~džia, ~do
- suteikti laisvę: P. iš kariuomenės. ~do kalinį. ~do paukštį iš narvo.-sngr. : Šuo pasileidžia ir pasileidžia.
- duoti pasitraukti : Vaikus ~džia iš mokyklos . Mokinius ~do atostogų. Jau ~do švenčių.
- išvedus duoti vaikščioti: ~do karves į dobilus.
- pakeisti : ~sk piemenį pusryčių.
- nustoti laikyti: ~do vairą, vadžias iš rankų.
- netekti, prarasti: nenoriu to darbo p. ~do bičių spiečių.
- atrišti, atlaisvinti: ~sk pėdus, geriau džius. ~do kasas.-sngr. : Mazgas pasileido.
- pailginti, atardant palankas: Paltas trumpokas, reikia p.
- prakiurdant duoti išlįsti: Plunksnas vaikai iš pagalvės ~do.
- pašalui išeiti, atšilti: Kelias ~stas, visur purvas.
- padaryti laisvus : Man vidurius buvo ~dę.
- išlieti : ~sk kiaušinių pavakariams.
- duoti judėti, veikti: P. variklį, mašiną. ~do naują gamyklą į darbą.
- duoti platintis, paskleisti: Gandus p.
- mesti, sviesti: Kad ~do akmenį!
- iššauti: Strėlę, kulką p. ~ dėjas, ~dėja dkt. ~ dimas
Sinonimų žodynas
- žr. polaidis

paleisti

Rusų—lietuvių kalbų žodynas
1) упустить
2) pavyzdžiui распустить
3) освободить
4) отпустить
5) издать
6) pavyzdžiui послать
7) выпустить
8) pavyzdžiui расставить
9) списать
10) завести
11) открыть
12) спустить
13) запустить
Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) выпустить ; выпускать ; отпустить ; отпускать
2) освободить ; освобождать
3) расформировать ; расформировывать ; распускать ; распустить
4) привести в движение ; приводить в движение ; запускать ; запустить ; пустить ; заводить ; завести ; пускать
5) бросить ; бросать
6) распространить ; пустить ; пускать ; распространять
Išraiškos/posakiaipaleisti į laisvę- 1) отпустить на волю; 2) отпустить на свободу[на волю]
paleisti į apyvartą- 1) пустить в оборот; 2) пустить в обиход; 3) ввести в оборот; 4) пустить в ход; 5) пускать в обращение; 6) пустить в обращение
paleisti ugnį- 1) открыть огонь; 2) открыть стрельбу
paleisti gandą- пустить слух
paleisti plaukus- 1) распускать волосы; 2) распустить волосы
paleisti dūdas- 1) распустить нюни; 2) расплакаться
paleisti liežuvį- распустить язык
paleisti gerklę- 1) распустить глотку; 2) распустить горло; 3) раскричаться; 4) расшуметься; 5) загорланить; 6) заорать; 7) начать кричать
paleisti pavadį iš rankų- выпустить повод из рук
paleisti švenčių- отпустить на праздники
paleisti vaikus namo- отпустить детей домой
paleisti šunis nuo grandinės- спустить собак с цепи
paleisti parlamentą- распустить парламент
paleisti tarpplanetinę raketą- запустить межпланетную ракету
paleisti akmenį į langą- 1) запустить камень в окно; 2) запустить камнем в окно
AiškinimaiDabartinės lietuvių kalbos žodynas
- palei-sti, ~džia, ~do
- suteikti laisvę: P. iš kariuomenės. ~do kalinį. ~do paukštį iš narvo.-sngr. : Šuo pasileidžia ir pasileidžia.
- duoti pasitraukti : Vaikus ~džia iš mokyklos . Mokinius ~do atostogų. Jau ~do švenčių.
- išvedus duoti vaikščioti: ~do karves į dobilus.
- pakeisti : ~sk piemenį pusryčių.
- nustoti laikyti: ~do vairą, vadžias iš rankų.
- netekti, prarasti: nenoriu to darbo p. ~do bičių spiečių.
- atrišti, atlaisvinti: ~sk pėdus, geriau džius. ~do kasas.-sngr. : Mazgas pasileido.
- pailginti, atardant palankas: Paltas trumpokas, reikia p.
- prakiurdant duoti išlįsti: Plunksnas vaikai iš pagalvės ~do.
- pašalui išeiti, atšilti: Kelias ~stas, visur purvas.
- padaryti laisvus : Man vidurius buvo ~dę.
- išlieti : ~sk kiaušinių pavakariams.
- duoti judėti, veikti: P. variklį, mašiną. ~do naują gamyklą į darbą.
- duoti platintis, paskleisti: Gandus p.
- mesti, sviesti: Kad ~do akmenį!
- iššauti: Strėlę, kulką p. ~ dėjas, ~dėja dkt. ~ dimas
Sinonimų žodynas
- žr. išvaduoti

pameluoti

Rusų—lietuvių kalbų žodynas
1) соврать
2) солгать
3) сбрехнуть
4) сбрендить
Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) врать; лгать; солгать
Išraiškos/posakiaitiesos sakyti nenoriu, o pameluoti juo labiau- правду сказать не хочу, а соврать – тем более
AiškinimaiDabartinės lietuvių kalbos žodynas
- pamel-uoti, ~uoja, ~avo pasakyti melą: Jis tau ~avo. ~ avimas

rikinti

Lietuvių—rusų kalbų žodynas
vksm.
1) заставлять ошибаться
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- rikin-ti, ~a, ~o prž. rikti 1: Nerikink manęs, nenoriu apsirikti. ~ imas
Sinonimų žodynas
- žr. klaidinti

šitas

Lietuvių—rusų kalbų žodynas
įv.
1) этот ; сей
AiškinimaiDabartinės lietuvių kalbos žodynas
- šit-as, ~a , šit-as , ~a parod. įv. tas, šis : ~a karvė mano tėvo pirkta. Duok man aną skarelę, ~os nenoriu. Ką ~ai reiškia?
Sinonimų žodynas
- įv.
- žr. tas

ta

Taip pat žr. tas
Lietuvių—rusų kalbų žodynas
įv.
1) та ; тот; эта ; этот
Išraiškos/posakiaibe to- 1) кроме того; 2) к тому же; 3) притом; 4) потом; 5) причём
tas pats- 1) один; 2) одна; 3) один и тот же; 4) одно и то же; 5) тот же, тот самый; 6) тот самый, тот же
tas ar kitas- тот или другой
nei šis, nei tas- 1) ни пава ни ворона; 2) ни рыба, ни мясо; 3) ни то ни сё; 4) ни то, ни сё
negana to- более того
toje gatvės pusėje- на той стороне улицы
tą savaitę- на той неделе
tais metais- в том году
dalykas tas- дело в том
man ne tas rūpi- мне не до того
kas nedirba, tas ir nevalgo- кто не работает, тот и не ест
AiškinimaiDabartinės lietuvių kalbos žodynas
- tas, ta parod. įv.
- nurodo objektą, apie kurį kalbama: Prašyk to žmogaus. Tasai medis gerai auga. Kaip tau toji mergina patinka? Tie metai buvo sunkūs. Tas reikalas kitaip baigtis negalėjo.
- atstoja jau minėą objektą: Tas neiškentęs atrėžė. Lengvai tau tas nepraeis. Ji ėmė verkti, bet tas nieko nepadėjo. To buvo galima tikėtis. Tam visi pritarė. Tai manęs neliečia. Kas tau tai sakė?
- atliepiamasis sudėtinio prijungiamojo sakinio žodis, kai jungiamuoju žodžiu vartojamas kas, kuris, katras: Kas ieško, tas randa. Ką suvalgo, tą išvemia. Kieno galia, to ir valia. Ar tu esi tas, kuris turi ateiti?
- pažymi, kad kalbama apie žinomą objektą: Parnešė ta mergaitė tam tėvui tą kiaušinį. Negali prisitaikyti prie tų arklių vis užimti ir užimti. Keistas tas žmogaus gyvenimas.
- pabrėžia kalbamąjį objektą: Ko ta jaunystė nesapnuoja! Ne tiek tos naudos, kiek tos bėdos. O tos avižos kaip jūra.
- sumenkina kalbamąjį objektą: Kur kiši tą savo nosį! Ak, tų vaikų nedorumas, to rėkimo nė apsiklausyti negali. Eik su tais savo skarmalais!
- rodo, kad žodis vartojamas perkeltine reikšme: Tos raganos iš tolo nenoriu matyti.
- kaip daiktavardį pateikia kurį kitą žodį: Tas tavo „rytoj' man labai nepatinka. Nebūk kaip tas „kvy-kvy'.
- suteikia tikrumo nelabai įprastai sąvokai ar žodžiui: Kaip jums sekasi su tais kombainais? Sugrįžo iš to seminaro

tas

Rusų—lietuvių kalbų žodynas
1) везучий
2) данный
Lietuvių—rusų kalbų žodynas
įv.
1) та ; тот; эта ; этот
Išraiškos/posakiai
be to- 1) кроме того; 2) к тому же; 3) притом; 4) потом; 5) причём
tas pats- 1) один; 2) одна; 3) один и тот же; 4) одно и то же; 5) тот же, тот самый; 6) тот самый, тот же
tas ar kitas- тот или другой
nei šis, nei tas- 1) ни пава ни ворона; 2) ни рыба, ни мясо; 3) ни то ни сё; 4) ни то, ни сё
negana to- более того
toje gatvės pusėje- на той стороне улицы
tą savaitę- на той неделе
tais metais- в том году
dalykas tas- дело в том
man ne tas rūpi- мне не до того
kas nedirba, tas ir nevalgo- кто не работает, тот и не ест
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- tas, ta parod. įv.
- nurodo objektą, apie kurį kalbama: Prašyk to žmogaus. Tasai medis gerai auga. Kaip tau toji mergina patinka? Tie metai buvo sunkūs. Tas reikalas kitaip baigtis negalėjo.
- atstoja jau minėą objektą: Tas neiškentęs atrėžė. Lengvai tau tas nepraeis. Ji ėmė verkti, bet tas nieko nepadėjo. To buvo galima tikėtis. Tam visi pritarė. Tai manęs neliečia. Kas tau tai sakė?
- atliepiamasis sudėtinio prijungiamojo sakinio žodis, kai jungiamuoju žodžiu vartojamas kas, kuris, katras: Kas ieško, tas randa. Ką suvalgo, tą išvemia. Kieno galia, to ir valia. Ar tu esi tas, kuris turi ateiti?
- pažymi, kad kalbama apie žinomą objektą: Parnešė ta mergaitė tam tėvui tą kiaušinį. Negali prisitaikyti prie tų arklių vis užimti ir užimti. Keistas tas žmogaus gyvenimas.
- pabrėžia kalbamąjį objektą: Ko ta jaunystė nesapnuoja! Ne tiek tos naudos, kiek tos bėdos. O tos avižos kaip jūra.
- sumenkina kalbamąjį objektą: Kur kiši tą savo nosį! Ak, tų vaikų nedorumas, to rėkimo nė apsiklausyti negali. Eik su tais savo skarmalais!
- rodo, kad žodis vartojamas perkeltine reikšme: Tos raganos iš tolo nenoriu matyti.
- kaip daiktavardį pateikia kurį kitą žodį: Tas tavo „rytoj' man labai nepatinka. Nebūk kaip tas „kvy-kvy'.
- suteikia tikrumo nelabai įprastai sąvokai ar žodžiui: Kaip jums sekasi su tais kombainais? Sugrįžo iš to seminaro
Sinonimų žodynas
- įv.
- šis; šitas; itas ; tatras

užbadėti

Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) изголодаться
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- užbadė-ti, ~ja, ~jo nusilpti badaujant: Sugrįžo ~ęs iš tremties.-sngr.: Užsibadėjau, ir nenoriu valgyti. ~ jimas
Sinonimų žodynas
- žr. išalkti
Rezultatai: 1010

Neradote tinkamo vertimo? Pabandykite: