Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai
jaustisjaustis – veiksmažodis, infinityvas

jaustis

Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) чувствовать себя
Išraiškos/posakiaikaip jaučiatės?- 1) как ваше самочувствие? 2) как вы себя чувствуете?
jaustis gerai- чувствовать себя хорошо
Žodžio "jaustis" gramatinės formos:

Kalbos dalis: veiksmažodis

Tiesioginė nuosaka:
Esamasis laikasBūtasis kartinis laikasBūtasis dažninis laikasBusimasis laikas
jaučiuos; jaučiuosijautiausi; jautiaus; jaučiausi; jaučiausjausdavausi; jausdavausjausiuosi; jausiuos
Tujautiesi; jautiesjauteis; jauteisijausdavais; jausdavaisijausies; jausiesi
Jis/jijaučiasi; jaučiasjautės; jautėsijausdavosi; jausdavosjausis
Mesjaučiamėsjautėmėsjausdavomėsjausimės
Jūsjaučiatėsjautėtėsjausdavotėsjausitės
Jie/josjaučias; jaučiasijautės; jautėsijausdavosi; jausdavosjausis
Tariamoji nuosaka:
jausčiaus; jausčiausi
Tujaustumeis; jaustumeisi
Jis/jijaustųs; jaustųsi
Mesjaustumės; jaustumėmės
Jūsjaustumėtės
Jie/josjaustųs; jaustųsi
Liepiamoji nuosaka:
Tujauskis
Jis/jitesijaučia; tesijautie
Mesjauskimės
Jūsjauskitės
Jie/jostesijautie; tesijaučia

Šaltinis: www.morfologija.lt
Edukaciniai konkursai 1-12 klasių mokiniams


Neradote tinkamo vertimo? Pabandykite: