Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai
imtiimti – veiksmažodis, infinityvas

imti

Rusų—lietuvių kalbų žodynas
I vksm.
1) клонить
2) начать
3) набирать
4) разоткровенничаться
5) взимать
6) брать
7) добрать
8) забрать
9) приняться
10) лечь
11) сложить
12) стать
Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) vaizdingoji reikšmė брать
2) принять ; принимать
3) убирать
4) взимать
5) приступать ; приступить ; начать ; начинать ; стать
6) брать; резать
Išraiškos/posakiai
imti į nelaisvę- брать в плен
imti pamokas- брать уроки
imti į širdį- 1) принять к сердцу; 2) принять близко к сердцу; 3) огорчаться
imti matą- 1) снять меру; 2) снимать мерку
imti vaistus- принимать лекарства
imti vaiką ant rankų- брать ребёнка на руки
imti knygą iš draugo- брать книгу у товарища
imti pavyzdį iš mokytojo- брать пример с учителя
imti atostogas- брать отпуск
snaudulys ima- дремота одолевает
ima baimė- берёт страх
greitai ims švisti- скоро начнёт светать
ima skaudėti- начинает болеть
priešas ėmė šaudyti- неприятель открыл огонь
teismas ėmė tardyti liudytojus- суд приступил к допросу свидетелей
jis kad ėmė rėkti!- он давай кричать!
imti ruošti pamokas- приняться за уроки
daIgis gerai ima- 1) коса хорошо берёт; 2) коса хорошо режет
imti į galvą- 1) беспокоиться, волноваться; 2) обращать внимание
imti nagan- прибрать к рукам
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- imti, ima, ėmė
- stverti, čiupti rankomis ar kokiu įrankiu: I. rankomis peilį, knygą. Valgių rankomis neimk.
- gauti, įgyti: Kad duoda, tai ir imk. Algą i. Iš kur imti pavyzdžiai?
- valyti : Rugius, daržoves i. Medų i. .
- vesti : I. žmoną. Jis jos neims.
- pirkti: Tų paltų niekas neima.
- parduodant prašyti : Kiek imi už tą gyvulį?
- reikalauti: Ta žemė daug mėšlo ima.
- šaukti, mobilizuoti: I. naujokus į armiją.
- pjauti, rėžti, kirpti: Dalgis, peilis, žirklės gerai ima.
- traukti į save; dažyti: Drabužis dulkes ima. Tie dažai gerai ima.
- įtemptai ką nors daryti, stengtis: Arkliai smarkiai ima . I. prie darbo .-sngr. : Vaikai imasi prie mokslo .
- pradėi: I. pasakoti. Ima skaudėti. ėmė verkti, juoktis.
- pradėti jausti ką: Ima baimė, juokas, pyktis, miegas.
- su kitu veiksmažodžiu bei jungtuku „ir' žymi veiksmo staigumą, netikėtumą: ėmė ir pasakė. Ima ir atsidaro durys. ėmėj-as, ~a dkt. : Laikraščio ė. ėmik-as, ~ė dkt. : Rugių ~ė . ėmimas : Javų ė. nuo lauko
Sinonimų žodynas
- žr. valyti
- žr. pradėti
Žodžio "imti" gramatinės formos:

Kalbos dalis: veiksmažodis

Tiesioginė nuosaka:
Esamasis laikasBūtasis kartinis laikasBūtasis dažninis laikasBusimasis laikas
imuėmiauimdavauimsiu
Tuimiėmeiimdavaiimsi
Jis/jiimaėmėimdavoims
Mesimam; imameėmėme; ėmėmimdavom; imdavomeimsim; imsime
Jūsimate; imatėmėte; ėmėtimdavote; imdavotimsit; imsite
Jie/josimaėmėimdavoims
Tariamoji nuosaka:
imčiau
Tuimtum; imtumei
Jis/jiimtų
Mesimtumėme; imtumėm; imtume
Jūsimtumėt; imtumėte
Jie/josimtų
Liepiamoji nuosaka:
Tuimk; imki
Jis/jiteima; teimie
Mesimkim; imkime
Jūsimkite; imkit
Jie/josteima; teimie

Šaltinis: www.morfologija.lt
Edukaciniai konkursai 1-12 klasių mokiniams


Neradote tinkamo vertimo? Pabandykite: