eitieiti – veiksmažodis, infinityvas

eiti

Rusų—lietuvių kalbų žodynas
1) идти
2) собраться
3) следовать
4) двигаться
5) ходить
6) ступать
7) везти
8) отбывать
9) клониться
10) выступать
11) исходить
12) проходить
Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) ступать ; ходить
2) вести ; идти
3) отправляться ; двигаться ; ходить ; идти
4) плыть; идти
5) ходить ; идти
6) протекать ; течь; ходить ; идти
7) исполнять
8) идти замуж ; выходить замуж
9) заниматься науками ; учиться
Išraiškos/posakiai
eiti pareigas- 1) исполнять обязанности; 2) исполнять должность
eiti pėsčiomis- идти пешком
eiti savo keliu- идти своей дорогой
eiti sargybą- 1) нести караул; 2) быть в дозоре; 3) находиться в дозоре; 4) отбывать караул; 5) караулить; 6) стоять на часах, нести караул; 7) стоять на на карауле, нести караул; 8) стоять на на карауле, нести вахту; 9) стоять на страже, нести вахту; 10) стоять на страже, нести караул
lažybų eiti- идти на пари, держать пари, биться об заклад
eiti namo- идти домой
eiti iš namų- выходить из дому
eiti į namus- входить в дом
eiti per gatvę- переходить улицу
eik artyn- подойди ближе
eikite paskui jį- 1) следуйте за ним; 2) ступайте за ним
eiti vandens atnešti- идти за водой
eikite dešine- идите с правой стороны, возьмите вправо
man einant namo, ėmė lyti- когда я шёл домой, пошёл дождь
eidamas namo sutikau draugą- идя домой, я встретил товарища
kelias eina į pietus- дорога ведёт на юг
durys eina į gatvę- 1) двери ведут на улицу; 2) двери выходят на улицу
traukinys eina aštuntą valandą- 1) поезд идёт в восемь часов; 2) поезд отправляется в восемь часов
ledai eina upe- лёд идёт по реке
laikrodis eina gerai- часы идут хорошо
diena eina vakarop- день клонится к вечеру
laikas greit eina- время идёт быстро
kelintus metus eini?- который тебе год?
eiti apyvoką- исполнять работы по домашнему хозяйству
ligonis eina geryn- больной поправляется
eiti blogyn- ухудшаться
lenktynių eiti- идти вперегонки
imtynių eiti- бороться
šiurpulys per nugarą eina- 1) мороз по коже подирает, дрожь пробирает; 2) мороз по по спине подирает, дрожь пробирает
iš proto eiti- сходить с ума
galvomis eiti- 1) ходить на голове, озорничать; 2) шалить, проказничать
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- eiti, eina, ėjo
- judėti iš vietos į vietą pėsčiomis, žingsniu: E. keliu. Jis ne ėjo, o bėgo. Čia kelelis pėsčių einamas. Eik šalin. Einame valgyti, šokti, medžioti. E. pro duris, per lauką, į mokyklą, miškan.
- keltis kitur : E. į miestą gyventi.
- smarkiai judėti: Bangos tik eina. Jis kaip ėjo nuo stogo ! Penkios kulkos pro šalį ėjo. Arklys kad eina keliu.!
- plaukti, traukti, tekėti: Ledai upe eina. Debesys tik eina. Upė eina. Kraujas iš piršto eina.
- važiuoti: Traukinys, autobusas eina.
- slinkti : Dienos, mėnesiai eina.
- tekėti : E. už vyro, bernelio. Kas už jo eis ? Reikia e. už vedančio, o ne už žadančio .
- atlikinėti darbą, pareigas: E. apie gyvulius. Tarnybą, sargybą e. Laikinai einantis direktoriaus pareigas.-prk. : Šis žodis eina papildiniu.
- mokytis: Ką einate iš geografijos? Mokslus e. .
- veikti, dirbti: Malūnas, mašina, laikrodis eina.
- tęstis, trauktis: Kelias eina pagal upę. Per audeklą balti dryžiai eina.
- tilpti, išsitekti: Kiek eis javų į tą maišą?
- sklisti, plisti: Per girią toli garsas eina. Ėjo tokia pasaka.
- turėti gerą paklausą: Šios prekės gerai eina.
- būti vartojamam, eikvojamam: Greit eina duona. Malkos labai eina.
- būti siunčiamam, gabenamam: Ilgai ėjo laiškas. Per tą uostą eina daug prekių.
- būti pelnomam, gaunamam: Didelės pajamos ėjo iš sodo. Jam eina pensija.
- augti, nokti: Bulvės jau į lapus eina. Šiemet vasarojus greit eina.
- tapti, virsti: Rugiai eina į dirses. Košė gumulais eina. Dienos eina ilgyn.
- remti, palaikyti: Jis už mane eina .
- sektis, klotis: Jam eina mokslas. Darbai ėjo puikiai.-sngr. : Nesieina gyventi.
- žaisti: Ratelio eina. Einame slėpynių, imtynių.
- būti rodomam: Šiandien teatre eina „Skirgaila'. Geras filmas ėjo. : Eik eik . ėjėj-as, ~a dkt. ėjimas
Žodžio "eiti" gramatinės formos:

Kalbos dalis: veiksmažodis

Tiesioginė nuosaka:
Esamasis laikasBūtasis kartinis laikasBūtasis dažninis laikasBusimasis laikas
einuėjaueidavaueisiu
Tueiniėjaieidavaieisi
Jis/jieinaėjoeidavoeis
Meseinam; einameėjom; ėjomeeidavom; eidavomeeisime; eisim
Jūseinate; einatėjot; ėjoteeidavot; eidavoteeisit; eisite
Jie/joseinaėjoeidavoeis
Tariamoji nuosaka:
eičiau
Tueitumei; eitum
Jis/jieitų
Meseitume; eitumėme; eitumėm
Jūseitumėt; eitumėte
Jie/joseitų
Liepiamoji nuosaka:
Tueik; eiki
Jis/jiteeina; teeinie
Meseikim; eikime
Jūseikite; eikit
Jie/josteeina; teeinie


Neradote tinkamo vertimo? Pabandykite: