Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai
dengtasdengti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
dengtidengti – veiksmažodis, infinityvas

dengti

Taip pat žr. dengtas
Rusų—lietuvių kalbų žodynas
1) крыть
2) экранировать
3) загородить
4) одевать
Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) крыть; покрывать
2) šnekamosios/gyvosios kalbos быстро бежать ; дуть; нестись ; мчаться
3) прикрывать
4) одевать
Išraiškos/posakiai
dengti stogą- крыть крышу
sniegas dengia žemę- снег покрывает землю
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- 1 deng-ti, ~ia, ~ė
- dėti, kloti ant viršaus: D. puodą dangčiu. Stalas baltai ~tas.-prk. : Stalą d. .
- traukti, gobti: Debesys ~ia dangų. Sniegas ~ė žemę.
- dėti , stiegti: Stogas čerpėmis ~tas. Dangumi ~tas .-sngr. : Jau baigia kluoną ~tis.
- aprūpinti drabužiais, rengti: Jį giminės ~ia ir maitina.-sngr. : Jie ~ėsi žvėrių kailiais.
- prk. ginti, užstoti, slėpti: Kas nusikaltėlį ~ia? Kulkosvaidžiu ~ė atsitraukiantį dalinį.
- sport. neleisti laisvai veikti varžovų puolėjui: Puolė gerai, bet ~ė prastai. ~ ėjas, ~ėja dkt. ~ ikas, ~ikė dkt. ~ imas ~ imasis 2 deng-ti, ~ia, ~ė šnek. greitai, smarkiai ką daryti . ~ imas
Sinonimų žodynas
- kloti; tiesti; pleikti
- stiegti
- žr. rengti
- žr. bėgti
- žr. smogti
Žodžio "dengti" gramatinės formos:

Kalbos dalis: veiksmažodis

Tiesioginė nuosaka:
Esamasis laikasBūtasis kartinis laikasBūtasis dažninis laikasBusimasis laikas
dengiudengiaudengdavaudengsiu
Tudengidengeidengdavaidengsi
Jis/jidengiadengėdengdavodengs
Mesdengiam; dengiamedengėme; dengėmdengdavom; dengdavomedengsime; dengsim
Jūsdengiate; dengiatdengėte; dengėtdengdavote; dengdavotdengsite; dengsit
Jie/josdengiadengėdengdavodengs
Tariamoji nuosaka:
dengčiau
Tudengtumei; dengtum
Jis/jidengtų
Mesdengtume; dengtumėm; dengtumėme
Jūsdengtumėte; dengtumėt
Jie/josdengtų
Liepiamoji nuosaka:
Tudenki; denk
Jis/jitedengia; tedengie
Mesdenkim; denkime
Jūsdenkit; denkite
Jie/jostedengia; tedengie

Šaltinis: www.morfologija.lt
Edukaciniai konkursai 1-12 klasių mokiniams


Neradote tinkamo vertimo? Pabandykite: