Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: savastis
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
Rusų-lietuvių kalbų žodynas
dkt.
1) достояние
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- savast-is, ~ies m. nuosavybė: Baudžiauninkai neturėjo ~ies
Sinonimų žodynas
- m.
- žr. turtas
 
Balsų kiekis: 0 Balsų kiekis: 0
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: vidutinis Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas