Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai

Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: rostoropsa
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:

Это русское слово,
 написанно неправильно!   Надо писать "расторопша".      И тогда перевод на литовский будет   style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">vikruolis(-ė)
 
Это русское слово,
 написанно неправильно!   Надо писать "расторопша".      И тогда перевод на литовский будет  style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">vikruolis(-ė)
Balsų kiekis: 0 Balsų kiekis: 0
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas