Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai

Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: pasakoti
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
Rusų-lietuvių kalbų žodynas
1) повествовать
2) рассказывать
3) сказывать
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) повествовать ; рассказывать расскасывать
Išraiškos/posakiaipasakoti įdomią istoriją- рассказывать занимательную историю
AiškinimaiDabartinės lietuvių kalbos žodynas
- pasako-ti, ~ja, ~jo apsakyti kokį įvykį, atsitikimą: ~k, ką ten matei, ką girdėjai. ~ja apie savo vargus. Baisių dalykų ~ja žmonės. ~jamoji kalba.-sngr. : Jis niekam savo bėdų nesipasakojo
Sinonimų žodynas
- žr. kalbėti
Rusų-lietuvių kalbų žodynas
1) повествовать
2) рассказывать
3) сказывать
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) повествовать ; расскасывать рассказывать
Išraiškos/posakiaipasakoti įdomią istoriją- рассказывать занимательную историю
AiškinimaiDabartinės lietuvių kalbos žodynas
- pasako-ti, ~ja, ~jo apsakyti kokį įvykį, atsitikimą: ~k, ką ten matei, ką girdėjai. ~ja apie savo vargus. Baisių dalykų ~ja žmonės. ~jamoji kalba.-sngr. : Jis niekam savo bėdų nesipasakojo
Sinonimų žodynas
- žr. kalbėti
Balsų kiekis: 1 Balsų kiekis: 1
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: aukštas (žodynas) Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas

Ieško vertimo RU-LT
Ieško vertimo LT-RU