Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai

Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: mano draugas yra
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
Мой друг есть...

Mano-мой
Draugas-друг

Yra-есть
 
  Мой друг есть...

Mano-мой
Draugas-друг

Yra-есть
Balsų kiekis: 0 Balsų kiekis: 1
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: aukštas (žodynas)
Klaidą ištaisė: Я ДэБиЛ