Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai

Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: kelio
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
Karybos Taip pat žr. kelis kelias
Rusų-lietuvių kalbų
žodynas
I dkt.
1) район сосредоточения балласт
AiškinimaiKarybos žodynas 2) коленный
3) наколенный
4) путейский
5) путевой
6) совратить
7) дорожный

- teritorija, kurioje sutelkiama ir išdėstoma kariuomenė. S.r. gali būti skiriami junginiams ir daliniams visų rūšių kovos veiksmų ir taikos metu. Jie skiriami vietovėse, kuriose mažiau pavojingas MNG, patogiose pajėgoms išdėstyti ir greitai manevruoti. S. rajone pajėgos išsklaidomos padaliniais taip, kad galėtų greitai pasirengti mūšiui arba palikti rajoną. Skiriami ir atsarginiai s.r.
Taip pat žr. kelis kelias
Rusų-lietuvių kalbų
Karybos žodynas
I dkt.
1) балласт район сосредоточения
2) коленный
3) наколенный
4) путейский
5) путевой
6) совратить
7) дорожный
AiškinimaiKarybos žodynas
- teritorija, kurioje sutelkiama ir išdėstoma kariuomenė. S.r. gali būti skiriami junginiams ir daliniams visų rūšių kovos veiksmų ir taikos metu. Jie skiriami vietovėse, kuriose mažiau pavojingas MNG, patogiose pajėgoms išdėstyti ir greitai manevruoti. S. rajone pajėgos išsklaidomos padaliniais taip, kad galėtų greitai pasirengti mūšiui arba palikti rajoną. Skiriami ir atsarginiai s.r.
Balsų kiekis: 0 Balsų kiekis: 0
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: aukštas (žodynas) Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas