Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai

Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: kapojimas
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
Rusų-lietuvių kalbų žodynas
dkt.
1) колка
2) рубка
3) подрубка
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) разруб ; рубка
2) сколка
3) хлёст ; хлестание
AiškinimaiDabartinės lietuvių kalbos žodynas
- kapo-ti, ~ja, ~jo
- daug kartų kirsti, kertant atskirti: K. šakas, krūmus.
- kertant smulkinti: K. malkas, žabus. ~ta mėsa.
- plakti: Arklį rimbu k.
- gadinti ėdant: Kandys drapanas, pelės šiaudus ~ja.
- gilti, kirsti: Vabzdžiai gyvulius ~ja. ~ jimas ~ tojas, ~toja dkt.

Rusų-lietuvių kalbų žodynas
dkt.
1) колка
2) рубка
3) подрубка
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) разруб ; рубка
2) сколка
3) хлёст ; хлестание
AiškinimaiDabartinės lietuvių kalbos žodynas
- kapo-ti, ~ja, ~jo
- daug kartų kirsti, kertant atskirti: K. šakas, krūmus.
- kertant smulkinti: K. malkas, žabus. ~ta mėsa.
- plakti: Arklį rimbu k.
- gadinti ėdant: Kandys drapanas, pelės šiaudus ~ja.
- gilti, kirsti: Vabzdžiai gyvulius ~ja. ~ jimas ~ tojas, ~toja dkt.

Balsų kiekis: 0 Balsų kiekis: 0
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: aukštas (žodynas) Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas