Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: geba
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
Taip pat žr. gebėti
Rusų-lietuvių kalbų žodynas
dkt.
1) способность
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) способность
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- geba fiz. galėjimas sukelti reiškinį, būseną, ypatybę: Lęšio laužiamoji g. Sugėrimo g. Atspindžio g. gebė-ti, geba, ~jo mokėti, galėti: Ji geba ir verpti, ir austi. ~ jimas

Balsų kiekis: 0 Balsų kiekis: 0
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: vidutinis Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas