Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: daryti
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
Taip pat žr. darytis
Rusų-lietuvių kalbų žodynas
1) поделывать
2) скрадывать
3) делать
4) скроить
5) строить
6) творить
7) чинить
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) vaizdingoji reikšmė творить ; чинить ; совершать ; делать
2) образовывать
3) производить
4) затворять ; отворять
5) красить ; окрашивать
6) kulinarija заправлять
7) одевать ; наряжать
Išraiškos/posakiai
daryti gera- 1) творить добро; 2) делать добро
daryti gėdą- 1) класть пятно; 2) класть пятнона кого; 3) бесчестить; 4) пятнать; 5) стыдить; 6) срамить, позорить
daryti bandymus- 1) производить опыты; 2) ставить опыты; 3) делать опыты
daryti žalą- 1) приносить вред; 2) причинять вред
daryti nelaimingą- делать несчастным
daryti stebuklus- творить чудеса
ką jūs darote?- что вы делаете?
daryti kliūčių- 1) ставить препятствия; 2) чинить препятствия
darymas alų- варить пиво
darymas išvadą- делать вывод
daryti naujus žodžius- образовывать новые слова
daryti didelį įspūdį- производить большое впечатление
nedaryta sriuba- незаправленный суп
galą daryti- убивать
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- daryti, daro, darė
- dirbti, gaminti konkretų objektą: D. vežimą, stalą, grėblį. Alų, sūrį, dešras, valgį, pietus d. Kupetas, lysves, puokštes d. Bitės medų, korius daro. Iš pieno pinigus daro.-sngr. : Klumpes darosi. Sviestas nesidaro. Rasa, šerkšnas darosi.
- kelti kokį padarinį, rengti, atlikti: D. vestuves, susirinkimą, žygį, kratą, taiką, mainus. D. mankštą, pratimą, gestą. D. bandymą, pranešimą, pastabą. D. klaidą, gėdą, įspūdį, juokus. Gera daro. Jį karaliumi daro. Žmogų daro laisvą.-sngr. : Akyse tamsu darosi. Pikta, šalta darosi.
- veikti, elgtis: Nesakyti jie nieko nedaro. Savaip, atbulai daro. Pats taip daro, o kitus bara. Ką bedarysi, reikia eiti. Daryk ką darąs. Tas šuo nieko nedaro .-sngr. : Kas čia darosi?
- verti: Daryk duris, šalta.
- gerinti valgį uždaru: Nedaryta sriuba.
- rengti drabužiais: Kam taip šiltai vaiką darai?-sngr. : Vyrai darėsi milo drabužiais.
- dažyti: Gijas raudonai daro.
- tarm. imti, doroti derlių: Vasarojų daro. Kopūstus darže daro.
- kastruoti: Vasarą arklį d. nesveika. darymas darytoj-as, ~a dkt.
Sinonimų žodynas
- dirbti; gaminti; kurti; statyti; tiekti; produkuoti; fabrikuoti
- žr. valyti
- žr. rengti
- žr. verti
- žr. dažyti
 
Balsų kiekis: 0 Balsų kiekis: 0
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: aukštas (žodynas) Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas