Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai

Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: atstovavimas
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
  Rusų-lietuvių kalbų žodynas
dkt.
1) представительство
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) представительство
Išraiškos/posakiai
atstovavimas kurios nors šalies interesams- представительство интересов какой-либо страны
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- atstov-auti, ~auja, ~avo veikti kieno vardu, įgaliojimu: A. organizacijai. A. darbininkams. ~ avimas
Rusų-lietuvių kalbų žodynas
dkt.
1) представительство
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) представительство
Išraiškos/posakiai
atstovavimas kurios nors šalies interesams- представительство интересов какой-либо страны
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- atstov-auti, ~auja, ~avo veikti kieno vardu, įgaliojimu: A. organizacijai. A. darbininkams. ~ avimas
 
Balsų kiekis: 0 Balsų kiekis: 0
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: vidutinis Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas