Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: Tycia
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
Rusų-lietuvių kalbų žodynas
1) намеренно
2) нарочно
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
I dkt.
1) умысел ; умышленность
II prv.
1) преднамеренно ; умышленно ; нарочно
Išraiškos/posakiai
tyčia padarytas- 1) намеренный; 2) умышленный
lyg tyčia- 1) как назло; 2) как нарочно; 3) как на беду
tiesioginė tyčia- прямой умысел
tyčios darbas- преднамеренное деяние
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- 1 tyč-ia iš anksto apgalvotas sumanymas: ~ios darbas. Netiesioginė t. 2 tyčia prv.
- sąmoningai, specialiai: T. nesako. Lyg t. lietus lyja.
- juokais, nerimtai: Jis t. tai pasakė, juokaudamas. : Tam tyčia
 
Balsų kiekis: 0 Balsų kiekis: 0
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: vidutinis Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas