Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: Tiketis
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
Rusų-lietuvių kalbų žodynas
1) ждать
2) чаять
3) ожидать
4) надеяться
5) мнить
6) рассчитывать
7) льститься
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- tikė-tis, tikisi, ~josi turėti vilties, laukti: Jis ~josi galėsiąs grįžti. T. kitų pagalbos. ~ jimasis
Sinonimų žodynas
- viltis; duksėtis
 
Balsų kiekis: 0 Balsų kiekis: 0
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: aukštas (žodynas) Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas