Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: Palyginti
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
Rusų-lietuvių kalbų žodynas
I prl.
1) против
2) уподобить
3) относительно
4) подровнять
5) сравнительно
6) сравнить
7) сопоставить
8) прогладить
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
I modal. vksm.
1) по сравнению ; сравнительно
2) сличать ; сличить ; сравнивать ; сравнить
3) поровнять ; ровнять
Išraiškos/posakiaipalyginti du dydžius- сравнить две величины
jo tėvas dar palyginti nesenas žmogus- его отец ещё сравнительно нестарый человек
šių metų derlius palyginti su pernykščiu padidėjo dvylika procentų- урожай этого года увеличился по сравнению с прошлогодним на двенадцать процентов
AiškinimaiDabartinės lietuvių kalbos žodynas
- 1 palyginti modal. vartojamas ką nors reliatyviai nusakant, atsižvelgiant į kitus daiktus, reiškinius ir pan.: Jo tėvas dar p. nesenas 2 palygin-ti, ~a, ~o
- padaryti lygesnį: P. dirvą.
- sugretinti, nustatant panašumą ar skirtumą: Ankstesnes gyvenimo sąlygas p. su dabartinėmis
Sinonimų žodynas
- sulyginti; sugretinti
 
Balsų kiekis: 0 Balsų kiekis: 0
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: aukštas (žodynas) Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas