Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: Numauti
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
Rusų-lietuvių kalbų žodynas
1) разуть
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) стянуть ; стягивать ; снять; снимать
2) šnekamosios/gyvosios kalbos помчаться ; понестись ; нестись ; мчаться
Išraiškos/posakiai
numauti žiedą, ratą, pirštines- снять кольцо, колесо, перчатки
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- numau-ti, ~na, numovė
- maunant nutraukti: Batus nuo kojų n.-sngr. : Nusimauti veltinius.
- šnek. greitai nueiti, nubėgti, nuvažiuoti.
- šnek. apgauti: Norėjo jis mane n., bet nepasisekė. numovimas
Sinonimų žodynas
- žr. nulupti
 
Balsų kiekis: 0 Balsų kiekis: 0
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: aukštas (žodynas) Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas