Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: Leisti
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
Taip pat žr. leistas
Rusų-lietuvių kalbų žodynas
1) изводить
2) подпустить
3) разрешить
4) расходовать
5) тратить
6) впрыскивать
7) впускать
8) издавать
9) выцеживать
10) дозволить
11) допускать
12) pavyzdžiui цедить
13) источать
14) сочить
15) дать
16) давать
17) исключить
18) идти
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) vaizdingoji reikšmė пустить ; пускать
2) заставить течь ; заставлять течь ; пустить ; пускать
3) позволить ; позволять ; допустить ; разрешать ; допускать
4) издавать ; выпускать
5) тратить
6) кинуть ; бросить ; кидать ; бросать
7) проводить
8) выдавать ; отдавать
9) испускать ; издавать
10) разглашать ; пускать ; распространять
11) растапливать ; топить
12) таять
13) сбавлять
Išraiškos/posakiai
leisti atostogų- пустить в отпуск
leisti į apyvartą- 1) пустить в в оборот; 2) пустить в обращение
leisti gandus- 1) пускать слухи; 2) распространять слухи
leisti į vagoną- пустить в вагон
leisti vaikus į teatrą- пустить детей в театр
leisti vandenį iš čiaupo- пускать воду из крана
negaliu to sau leisti- 1) я не могусебе этого позволить; 2) я не могусебе этого разрешить
negalima to leisti- этого нельзя допустить
leisti spausdinti- разрешить к печати
tėvams leidžiant- с разрешения родителей
leisti atostogas- проводить отпуск
sniegą jau leidžia- снег уже тает
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- lei-sti, ~džia, ~do
- duoti eiti, sklisti: ~sk, kam laikai! Neleidžia į vidų. ~do keleivius iš garlaivio. Uždaryk duris, kam ~di šaltį!
- duoti sutikimą ką daryti, nesipriešinti; prš. drausti 1: L. vaikams pažaisti. ~skite paklausti. L. ką atostogų. To įstatymai neleidžia.
- sudaryti sąlygas ką daryti: Gražus ruduo ~do nuimti visą derlių. Jei tėvai leis, padarysiu. Neleisk užgesti ugniai. Mokytis amžius nebeleidžia.
- sukelti veiksmą, judėjimą: L. mašiną, variklį. L. vandens srovę. L. arklį žingsniais, šuoliais.
- duoti lėšų: ~džia vaikus į mokslus.
- tekinti, duoti : L. dukterį už vyro.
- mesti, sviesti: L. akmenį į viršų.
- siųsti: Siuntinį, laišką l. į kaimą giminėms.
- teikti apyvartai , spausdinti: Knygas, laikraščius l.
- sudaryti ir skelbti : Įstatymų ~džiamoji valdžia.
- išduoti į aplinką: Žuvys ikrus ~džia. Muilo burbulus l. Avilys ~džia spiečių.
- auginti, skleisti: Medžiai atžalas ~džia. Šaknis į žemę l.
- nesulaikyti skysčio ar oro: Statinė labai perdžiūvusi, ~džia. Viena padanga ~džia orą.
- tekinti: Vandenį l. iš čiaupo.
- lydyti, tirpdyti: Taukus l. Jau pradėjo l., sniego greit nebebus.-sngr. : Žvakė nuo saulės ~džiasi.
- eikvoti: Pinigus l.
- būti, pragyventi : L. atostogas. Naudingai l. laiką.
- daryti, kad kas slinktų žemyn, būtų žemiau: Vėliavą l. L. žemyn ranką. L. rąstus į upę.
- mažinti užprašytą kainą: Prašo šimto, bet gal kiek leis. Pigiau neleisiu.
- kišti, terpti: Kibirą į šulinį l. Tinklus į ežerą l. Javus ~džia į mašiną.
- švirkšti : Vaistus po oda l. ~ dėjas, ~dėja dkt. ~ dikas, ~dikė dkt. : Ryt kulsime, o ~diko neturime. ~ dimas
 
Balsų kiekis: 0 Balsų kiekis: 0
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: aukštas (žodynas) Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas