Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai

Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: Labas
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
  Rusų-lietuvių kalbų žodynas
I dkt.
1) благо
2) добрый
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
I vksm.
1) здравствуй !
2) благо
3) хороший
4) надлежащий ; годный
Išraiškos/posakiai
duoti labų dienų- передать поклон
tėvynės labui- на благо родины
labas žmogus- 1) добрый человек; 2) хороший человек
laba diena!, labą dieną!- добрый день!
labas vakaras!, labą vakarą!- добрый вечер!
viso labo- 1) всего; 2) итого; 3) всего хорошего; 4) итого, всего
labas rytas! labą rytą!- доброе утро!
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- 1 lab-as
- gerovė, nauda: Dirbti žmonių, Tėvynės ~ui. Visuomenės l.
- turtas, lobis, išteklius: Čia visas l. To ~o yra užtektinai. : Viso ~o 2 lab-as, ~a
- geras : L. rytas . ~a diena . L. vakaras . Aš jai daviau ~ą dieną, ji man nė žodelio .
- psn. geras, vykęs: L. žmogus. L. pavasaris. : Viso ~o! 3 labas jst. sakoma sveikinantis: L., drauguži!
Sinonimų žodynas
- žr. geras
- žr. gerovė
- žr. turtas
Rusų-lietuvių kalbų žodynas
I dkt.
1) благо
2) добрый
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
I vksm.
1) здравствуй !
2) благо
3) хороший
4) надлежащий ; годный
Išraiškos/posakiai
duoti labų dienų- передать поклон
tėvynės labui- на благо родины
labas žmogus- 1) добрый человек; 2) хороший человек
laba diena!, labą dieną!- добрый день!
labas vakaras!, labą vakarą!- добрый вечер!
viso labo- 1) всего; 2) итого; 3) всего хорошего; 4) итого, всего
labas rytas! labą rytą!- доброе утро!
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- 1 lab-as
- gerovė, nauda: Dirbti žmonių, Tėvynės ~ui. Visuomenės l.
- turtas, lobis, išteklius: Čia visas l. To ~o yra užtektinai. : Viso ~o 2 lab-as, ~a
- geras : L. rytas . ~a diena . L. vakaras . Aš jai daviau ~ą dieną, ji man nė žodelio .
- psn. geras, vykęs: L. žmogus. L. pavasaris. : Viso ~o! 3 labas jst. sakoma sveikinantis: L., drauguži!
Sinonimų žodynas
- žr. geras
- žr. gerovė
- žr. turtas
 
Balsų kiekis: 2 Balsų kiekis: 1
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: vidutinis Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas