Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai

Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: Kreiptis
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
  Rusų-lietuvių kalbų žodynas
1) адресоваться
2) кривиться
3) обратиться
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) прибегнуть ; обратиться ; обращаться ; прибегать
Išraiškos/posakiai
kreiptis pagalbos- просить о помощи, обратиться за помощью
kreiptis į gydytoją- 1) обратиться к врачу; 2) прибегнуть к врачу; 3) обращаться в врачу
kreiptis į direktorių patarimo- обратиться к директору за советом
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- kreip-tis, ~iasi, ~ėsi eiti kur su prašymu, su reikalu; išdėstyti savo mintis, pasiūlymus: Tuo reikalu ~kis į jį. ~ imasis : Parlamento, vyriausybės ~imasis
Rusų-lietuvių kalbų žodynas
1) адресоваться
2) кривиться
3) обратиться
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) прибегнуть ; обратиться ; обращаться ; прибегать
Išraiškos/posakiai
kreiptis pagalbos- просить о помощи, обратиться за помощью
kreiptis į gydytoją- 1) обратиться к врачу; 2) прибегнуть к врачу; 3) обращаться в врачу
kreiptis į direktorių patarimo- обратиться к директору за советом
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- kreip-tis, ~iasi, ~ėsi eiti kur su prašymu, su reikalu; išdėstyti savo mintis, pasiūlymus: Tuo reikalu ~kis į jį. ~ imasis : Parlamento, vyriausybės ~imasis
 
Balsų kiekis: 0 Balsų kiekis: 0
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: aukštas (žodynas) Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas