Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai

Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: Klausymas
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
  Rusų-lietuvių kalbų žodynas
dkt.
1) повиновение
2) слушание
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) слушание
2) подчинение
Išraiškos/posakiai
paskaitų klausymas- 1) слушание лекций; 2) слушать
klausymas įsakymo- подчинение приказу
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- klausymas žr. klausyti.
Rusų-lietuvių kalbų žodynas
dkt.
1) повиновение
2) слушание
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) слушание
2) подчинение
Išraiškos/posakiai
paskaitų klausymas- 1) слушание лекций; 2) слушать
klausymas įsakymo- подчинение приказу
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- klausymas žr. klausyti.
 
Balsų kiekis: 1 Balsų kiekis: 1
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: aukštas (žodynas) Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas