Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: Girinis
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) лесной
2) квасной
Išraiškos/posakiai
giriniai paukščiai- лесные птицы
girinė statinaitė- квасная кадка
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- 1 girin-is, ~ė žr. giria: G. paukštis. ~iai obuoliai. ~ės šlajos vežti rąstams 2 girin-is, ~ė žr. gira: G. kubilėlis
 
Balsų kiekis: 0 Balsų kiekis: 0
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: aukštas (žodynas) Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas