Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: Atvykimas
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
Rusų-lietuvių kalbų žodynas
dkt.
1) приезд
2) прибытие
3) явление
4) явка
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) явка ; прибытие
Išraiškos/posakiai
keleivių atvykimas- прибытие пассажиров
atvykimas būtinas- явка обязательна
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- atvyk-ti, ~sta, ~o vykstant atsirasti, atkeliauti: Iš kur jis ~o? ~ imas
 
Balsų kiekis: 0 Balsų kiekis: 0
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: aukštas (žodynas) Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas