Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai

Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: церемониальный
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
Rusų-lietuvių kalbų žodynas
1) ceremonialo ; ceremoningas
2) apeiginis ; apeigų
ceremoningas
   

Išraiškos/posakiai
церемониальный марш- 1) iškilmingas maršas; 2) iškilmių maršas

Rusų-lietuvių kalbų žodynas
1) ceremonialo ; ceremoningas ceremoningas
2) apeiginis ; apeigų

   

Išraiškos/posakiai
церемониальный марш- 1) iškilmingas maršas; 2) iškilmių maršas
Balsų kiekis: 0 Balsų kiekis: 0
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: aukštas (žodynas) Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas