Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: увеличить
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) padidinti
2) padauginti
3) pasididinti
Rusų-lietuvių kalbų žodynas
1) padidinti
2) suintensyvinti ; sustiprinti
Išraiškos/posakiai
увеличить производство- 1) išplėsti gamybą; 2) padidinti gamybą
увеличить поголовьескота- 1) padidinti gyvulių skaičių; 2) pagausinti gyvulių skaičių
увеличить срок- pailginti terminą
 
Balsų kiekis: 0 Balsų kiekis: 0
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: aukštas (žodynas) Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas