Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: сито
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) sietas
2) rėtis
Rusų-lietuvių kalbų žodynas
сущ.
1) tankrėtis
 
Balsų kiekis: 0 Balsų kiekis: 0
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: aukštas (žodynas) Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas