Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: подавлять
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) malšinti
2) ramdyti
3) numalšinti
4) užslopinti
5) apmalšinti
6) nuslopinti
7) slopinti
8) užgniaužti
9) prislėgti
10) gesinti
 
Balsų kiekis: 0 Balsų kiekis: 0
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: aukštas (žodynas) Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas