Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai

Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: образ
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) įvaizdis
2) vaizdas
3) atvaizdas
4) būdas
5) paveikslas
Rusų-lietuvių kalbų žodynas
выраж. сущ.
1) pavidalas ; išvaizda
2) paveikslas
3) įvaizdis ; personažas ; paveikslas ; vaizdas
4) forma
5) церковный термин ikona ; šventojo paveikslas
Išraiškos/posakiai
главным образом- 1) daugiausia, labiausiai; 2) daugiausia, svarbiausia, labiausiai
светлые образы будущего- šviesūs ateities vaizdai
образ жизни- 1) gyvenimo būdas; 2) gyvensena; 3) gyvata; 4) gyvensena, gyvenimo būdas
образ мыслей- 1) galvosena, galvojimo būdas; 2) galvosena, mąstysena, mentalitetas
таким образом- 1) tatraip; 2) taigi; 3) taigi, vadinas; 4) tokiu būdu, taip; 5) įterp. reikš. tuo būdu, taigi, vadinasi; 6) tokiu būdu, šitaip
некоторым образом- iš dalies, tam tikru laipsniu
наилучшим образом- geriausiai
обстоятельство образа действия- būdo aplinkybė
никоим образом- 1) amžindie; 2) amžindien; 3) anaiptol; 4) jokiu būdu; 5) nieku būdu; 6) nieku gyvu
поэтический образ- poetinis įvaizdis
образ правления- 1) vaIdymo būdas; 2) valdysena; 3) vaIdymo forma
образ положительного героя- teigiamojo herojaus paveikslas
образ Гамлета-
Hamleto paveikslas
артист вошёл в образ- artistas įsigyveno į vaidmenį
каким [образ]-зом?- kaip? kokiu būdu?
образ действий- veikimo būdas
он дьявол в образе человека- jis velnias žmogaus pavidalu
поэт мыслит образами- poetas mąsto vaizdais

Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) įvaizdis
2) vaizdas
3) atvaizdas
4) būdas
5) paveikslas
Rusų-lietuvių kalbų žodynas
сущ. выраж.
1) pavidalas ; išvaizda
2) paveikslas
3) įvaizdis ; personažas ; paveikslas ; vaizdas
4) forma
5) церковный термин ikona ; šventojo paveikslas
Išraiškos/posakiai
главным образом- 1) daugiausia, labiausiai; 2) daugiausia, svarbiausia, labiausiai
светлые образы будущего- šviesūs ateities vaizdai
образ жизни- 1) gyvenimo būdas; 2) gyvensena; 3) gyvata; 4) gyvensena, gyvenimo būdas
образ мыслей- 1) galvosena, galvojimo būdas; 2) galvosena, mąstysena, mentalitetas
таким образом- 1) tatraip; 2) taigi; 3) taigi, vadinas; 4) tokiu būdu, taip; 5) įterp. reikš. tuo būdu, taigi, vadinasi; 6) tokiu būdu, šitaip
некоторым образом- iš dalies, tam tikru laipsniu
наилучшим образом- geriausiai
обстоятельство образа действия- būdo aplinkybė
никоим образом- 1) amžindie; 2) amžindien; 3) anaiptol; 4) jokiu būdu; 5) nieku būdu; 6) nieku gyvu
поэтический образ- poetinis įvaizdis
образ правления- 1) vaIdymo būdas; 2) valdysena; 3) vaIdymo forma
образ положительного героя- teigiamojo herojaus paveikslas
образ Гамлета-
Hamleto paveikslas
артист вошёл в образ- artistas įsigyveno į vaidmenį
каким [образ]-зом?- kaip? kokiu būdu?
образ действий- veikimo būdas
он дьявол в образе человека- jis velnias žmogaus pavidalu
поэт мыслит образами- poetas mąsto vaizdais

Balsų kiekis: 0 Balsų kiekis: 0
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: vidutinis Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas