Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: гул
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) ošimas
2) skardas
3) klegesys ; klegėjimas
4) lalesys ; lalėjimas
5) gaudesys
6) gaudimas
7) gausmas
8) dundenimas ; dundėjimas
9) erzėjimas
10) erzesys
11) erzeliavimas ; erzelynė
Rusų-lietuvių kalbų žodynas
сущ.
1) aidėjimas ; dundesys ; gaudesys ; gaudimas
Išraiškos/posakiai
гул моторов- 1) variklių burzgimas; 2) variklių dūzgimas
гул голосов- 1) balsų gaudesys; 2) balsų klegesys
гул моря- jūros šniokštimas
гул в ушах- spengimas ausyse
 
Balsų kiekis: 0 Balsų kiekis: 0
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas