Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: быдло
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
1) galvijai pasen. 2) bevardė (beveidė) minia, kuria manipuliuojama; žmonės, leidžiantys save išnaudoti, savimi manipuliuoti, be savo valios; prklt., paniek. 3) fiziškai stiprus ar (per) gerai įkalinimo įstaigoje dirbantis kalinys kriminal. žarg.  
Balsų kiekis: 0 Balsų kiekis: 0
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: vidutinis Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas