Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: Слабительное
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
выраж.
1) vidurių paleidžiamasis vaistas
Rusų-lietuvių kalbų žodynas
выраж.
1) vidurius laisvinantis vaistas
 
Balsų kiekis: 0 Balsų kiekis: 0
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: aukštas (žodynas) Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas