Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: Ослепнуть
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) apžabalti
2) apžlibti
3) apštakti
4) apakti
Rusų-lietuvių kalbų žodynas
1) apakti
 
Balsų kiekis: 0 Balsų kiekis: 0
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas