Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: įžvalgumas
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
Rusų-lietuvių kalbų žodynas
dkt.
1) предвидение
2) догадливость
3) дальновидность
4) зоркость
5) прозрение
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) проницательность ; дальновидность ; прозорливость
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- įžvalg-us, ~i toli įžvelgiantis, gerai numatantis, apdairus: ĮžvaIgios akys. Į. protas. ~ iai prv. ~ umas
 
Balsų kiekis: 0 Balsų kiekis: 0
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: aukštas (žodynas) Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas