Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai

Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: Įvadas
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
Rusų-lietuvių kalbų žodynas
dkt.
1) введение
2) ввод
3) вступление
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) введение
2) technika ввод
Išraiškos/posakiai
kalbotyros įvadas- введение в языкознание
knygos įvadas- введение к книге
savo kaIbą jis pradėjo plačiu įvadu- свою речь он начал с обширного введения
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- įvadas
- pradedamoji kūrinio, veikalo, kalbos ir pan. dalis; įžanga, pradžia: Knygos į. Kalbotyros į.
- tech. prijungiamasis kokios sistemos įtaisas: Antenos į.
Sinonimų žodynas
- įžanga; pratarmė; pratartis; prakalba ; introdukcija ; prologas; preambulė

Rusų-lietuvių kalbų žodynas
dkt.
1) введение
2) ввод
3) вступление
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) введение
2) technika ввод
Išraiškos/posakiai
kalbotyros įvadas- введение в языкознание
knygos įvadas- введение к книге
savo kaIbą jis pradėjo plačiu įvadu- свою речь он начал с обширного введения
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- įvadas
- pradedamoji kūrinio, veikalo, kalbos ir pan. dalis; įžanga, pradžia: Knygos į. Kalbotyros į.
- tech. prijungiamasis kokios sistemos įtaisas: Antenos į.
Sinonimų žodynas
- įžanga; pratarmė; pratartis; prakalba ; introdukcija ; prologas; preambulė

Balsų kiekis: 0 Balsų kiekis: 0
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: aukštas (žodynas) Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas